اگر تمایل دارید فعلا به طور مستقل کار کنید و فقط فضای کاری مدنظر شماست میتوانید از اشتراک های زیر استفاده کنید

هزینه های استقرار در مرکز شکل گیری کسب و کار های نوپا درناهاب

برای اعتبار سنجی و شروع کسب و کارتان نیازی نیست هزینه بالایی کنید، با حضور در درناهاب هزینه های خود را به کمترین مقدار کاهش دهید.

انفرادی

ماهیانه ۷۵۰۰۰ تومان

 • میز اشتراکی
 • اینترنت ۵ گیگابایت ماهیانه
 • استفاده از اتاق جلسات
 • اختصاص یک کمد شخصی
درخواست استقرار

انفرادی ویژه

ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ تومان

 • میز شخصی انفرادی
 • اینترنت ماهیانه ۵ گیگابایت
 • استفاده از اتاق جلسات
 • کمد اختصاصی شخصی
درخواست استقرار

تیمی

ماهیانه ۱۵۰۰۰۰ تومان

 • میز تیمی ویژه
 • اینترنت ماهیانه ۱۵ گیگابایت
 • استفاده از اتاق جلسات
 • کمد اختصاصی
درخواست استقرار

تیمی ویژه

ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ تومان

 • استفاده از تمامی امکانات درناهاب
 • اینترنت ماهیانه ۲۵ گیگابایت
 • اتاق کنفرانس و جلسات
 • خط تلفن اختصاصی
درخواست استقرار
top